Grunnarbeid

Grunnarbeider er en del av vår kjernevirksomhet. Våre medarbeidere gjør alt av grunnarbeid og vi graver med ansvarsrett. Vi har gravemaskiner fra 1 til 20 tonn og annet nødvendig utstyr. Vi tar på oss grunnarbeider for tomter, nybygg, tilbygg, garasjer, gårdsplasser, veier, steinmurer og utomhusarbeider. Fra råtomt kan vi være med til ferdigstillelse av uteområdet. Vi kan utføre jobben med graving, planering, ferdig gruset eller asfaltert oppkjørsel.

Steinmuring

Steinmurer er både dekorativt og praktisk. Vi kan levere og montere maskinstablede steinmurer av granitt, sprengstein, betongblokker, bruddskifer.

Vann og avløp

Graving for vann og avløp er en del av vår kjernevirksomhet. Dette gjelder både graving og rørlegging av vann, avløp og overvann. Vi graver nytt eller skifter ut eksisterende vann og avløpsanlegg til boliger og bygg. Kristoffersen as utbedrer utvendige vannlekkasjer/avløpsbrudd , leverer og monterer mini renseanlegg, samt løsninger for overvannsbehandling. Vi har alle rettigheter til og stenge veier, grave, legge rør og ferdigstille arbeidene i sin helhet

Massetransport

Trenger du massetransport, pukk til din gårdsplass, freseasfalt på din vei eller jord for plen kan vi transportere og levere dette til konkuransedyktige priser. Kristoffersen as kan også tilby bortkjøring av rene og forurensede fyllmasser til godkjente mottak.

I tillegg kan vi flytte maskiner inntil 20 tonn.

Vi leverer plenjord


Har du behov for transport og levering av næringsrik plenjord? Priser per 10m3 lastebil-lass: fra 3 500,- ink. mva.

Kontakt oss nå

Drenering og etterisolering

Ved drenering og etterisolering av kjellervegger flytter man nullpunktet (kulden) og fukten vekk fra grunnmuren. Kristoffersen AS har lang erfaring med drenering og etterisolering, vi leverer gode løsninger med de beste produktene. Etterisolering av kjellervegger vil føre til et bedre inneklima, mindre energi til oppvarming, samt løfte den tekniske standarden på eldre boliger

Dokumentasjon

Vi er grundige når det gjelder søknader og dokumentasjon av oppdragene vi utfører. Vi sender inn nødvendige søknader i forkant av de oppdragene som krever det og etter utførte oppdrag overleveres digital dokumentasjon.

Trefelling

Vi tilbyr felling av trær og busker med gravemaskin samt bortkjøring, ta kontakt for befaring og pris.

Arbeidsvarsling

Skal du arbeide i eller ved en vei, forutsetter det at du har en godkjent arbeidsvarslingsplan. Vi har de nødvendige kurs, godkjenninger og materialer som trengs for å få arbeidstillatelse.

Fyllinger

Ønsker du større flate arealer på din eiendom eller en voll som stenger for lyd og/eller innsyn? Vi kan tilby meget gunstige løsninger for de rette prosjektene.